Tlačivo

 

Nadobudli ste v roku 2018 nehnuteľnosť ? Nezabudnite na svoju povinnosť podať do 31.01.2019 daňové priznanie.Ak ste nadobudli nehnuteľnosť v roku 2018, ste povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť ( stal sa vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane ).
Daňová povinnosť vzniká od 1 januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo užívateľom nehnuteľnosti.
To znamená, že daňové priznanie na rok 2019 ste povinní podať v prípade ak ste stali vlastníkom nehnuteľnosti v období  02.01.2018 do 01.01.2019 -vrátane.

Spôsob ako vyplniť tlačivo nájdete popísané v nasledovnom článku:
https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/3944/category/dan-z-nehnutelnosti/article/danove-priznanie-nehnutelnosti-2019.xhtml

Tlačivá môžete nájsť aj na nasledovnej stránke:
https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/