header-logo2.png

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Realitná kancelária REALISS – reality. s.r.o. ako sprostredkovateľ spracúva osobné údaje získané na základe vloženia emailovej adresy do systému zasielania newsletteru. prípadne na základe telefonického kontaktu na marketingové účely. najmä na zasielanie informácií o činnosti Sprostredkovateľa. o novinkách a aktuálnych trendoch. na zasielanie obchodných ponúk Sprostredkovateľa alebo zmluvných partnerov Sprostredkovateľa.

Udelením súhlasu súhlasíte s tým. aby Sprostredkovateľ spracúval Vaše osobné údaje uvedené vyššie ako aj údaje o Vašich zmluvných vzťahoch so Sprostredkovateľom.

Poučenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje budú spracované na základe Vášho súhlasu. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Služby Sprostredkovateľa nie sú podmienené poskytnutím súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. a to písomne alebo e-mailom na adresu Sprostredkovateľa uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu nemá podľa článku 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po primeranú dobu a po jej uplynutí môžete byť opätovne požiadaný/á o udelenie súhlasu. Údaje budú uchované po dobu trvania súhlasu. Máte právo:

  • na prístup k informáciám o tom. v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané.
  • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte. že nie sú správne. alebo požadovať doplnenie neúplných údajov.
  • získať Vaše osobné údaje. ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli. v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu. ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami.
  • požadovať obmedzenie spracúvania. ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov. ak je spracúvanie nezákonné. alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ. ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov.
  • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov. ak už nie sú potrebné na účely. na ktoré sa získali alebo spracúvali. ak odvoláte súhlas na spracovanie údajov. ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané. aby sa splnila zákonná povinnosť. Údaje nebudú vymazané. ak je ich spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie. uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Sprostredkovateľa.
  • podať sťažnosť dozornému orgánu. ak sa domnievate. že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Hraničná 12. 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely nebudú poskytované ďalším osobám (príjemcom) a nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.