header-logo2.png
Pod Striebornicou Bungalov 1.jpg
Pod Striebornicou Bungalov 2.jpg
Pod Striebornicou Bungalov 3.jpg

Vyberte si pozemok

Samotná lokalita projektu je situovaná v okrajovej časti obce. na rovinatej a slnečnej parcele. Bude vybavená kompletnou infraštruktúrou – nové cesty. osvetlenie. chodníky. ako aj prípojky na všetky siete – el. energia. vodovod. plyn a kanalizácia vyústená do centrálnej čističky odpadových vôd. Bonusom bude rozvod optickej siete s internetom a Magio televíziou. Projekt bude budovaný postupne v troch etapách. pričom prvá etapa ponúka stavebné pozemky a v ďalších etapách budú k dispozícii novostavby rodinných domov z výberu v našej ponuke.

B1_celny_ortho.jpg 706_31 706_32 706_33 706_34 706_35 706_36 706_37 706_38 706_39 706_40 706_41 706_59 706_42 706_43 706_45 706_46 706_47 706_48 706_49 706_50 706_51 706_52 706_53 706_54 706_55 706_26 706_27 706_28 706_29 706_30 706_21 706_22 706_23 706_24 706_25 706_17 706_18 706_19 706_20 706_13 706_14 706_15 706_16 706_9 706_10 706_11 706_12 706_5 706_6 706_7 706_8 706_44 706_56 706_57 706_58
Parcela Plocha Rozmery Cena Etapa Stav
706/10 579 m2 18x32.2 m 28 950 € Etapa 1
706/11 550 m2 17x32.3 m 27 500 € Etapa 1
706/12 640 m2 20.8x32.6 m 32 000 € Etapa 1
706/13 700 m2 21.2x33 m 35 000 € Etapa 1
706/14 575 m2 18.9x30.6 m 28 750 € Etapa 1
706/15 578 m2 18.9x30.6 m 28 900 € Etapa 1
706/16 567 m2 18x30.7 m 28 350 € Etapa 1
706/17 784 m2 23.8x33 m 39 200 € Etapa 2
706/18 610 m2 18.64x33 m 30 500 € Etapa 2
706/19 621 m2 18.64x33 m 31 050 € Etapa 2
706/20 641 m2 20.6x33.65 m 32 050 € Etapa 2
706/21 821 m2 24.5x33.3 m 41 050 € Etapa 2
706/22 736 m2 23x33 m 36 800 € Etapa 2
706/23 648 m2 19.5x33.3 m 32 400 € Etapa 2
706/24 652 m2 19.5x33.3 m 32 600 € Etapa 2
706/25 633 m2 19x33.7 m 31 650 € Etapa 34815
706/26 721 m2 26.5x31.93 m 36 050 € Etapa 3
706/27 577 m2 20x28.9 m 28 850 € Etapa 1
706/28 603 m2 19x31.8 m 30 150 € Etapa 3
706/29 603 m2 19x31.8 m 30 150 € Etapa 3
706/30 600 m2 20x30m 30 000 € Etapa 1
706/31 494 m2 15.6x31.7 m 24 700 € Etapa 3
706/32 493 m2 15.6x31.7 m 24 650 € Etapa 3
706/33 494 m2 15.6x31.7 m 24 700 € Etapa 3
706/34 567 m2 18x31.5 m 28 350 € Etapa 3
706/35 784 m2 27x29 m 39 200 € Etapa 3
706/36 695 m2 20x34.8m 34 750 € Etapa 3
706/37 567 m2 18x31.5 m 28 350 € Etapa 3
706/38 567 m2 18x31.5 m 28 350 € Etapa 3
706/39 583 m2 18x32.4m 29 150 € Etapa 3
706/40 1053 m2 - 52 650 € Etapa 3
706/41 733 m2 18x40.7 m 36 650 € Etapa 2
706/42 690 m2 18x38.3 m 34 500 € Etapa 2
706/43 665 m2 18x37 m 33 250 € Etapa 2
706/44 460 m2 - 23 000 € Etapa 2
706/45 887 m2 20x44.3 m 44 350 € Etapa 1
706/46 712 m2 20x35.6 m 35 600 € Etapa 1
706/47 640 m2 20x32 m 32 000 € Etapa 1
706/48 642 m2 20x32.1 m 32 100 € Etapa 1
706/49 616 m2 18x34.2 m 30 800 € Etapa 1
706/5 920 m2 23.3x39.45 m 46 000 € Etapa 1
706/50 819 m2 21x39 m 40 950 € Etapa 1
706/51 696 m2 16x43.5 m 34 800 € Etapa 1
706/52 475 m2 13.2x36 m 23 750 € Etapa 1
706/53 891 m2 20.9x42.5 m 44 550 € Etapa 1
706/54 845 m2 24.2x34.9 m 42 250 € Etapa 1
706/55 397 m2 18x20 m 19 850 € Etapa 1
706/59 450 m2 - 22 500 € Etapa 3
706/6 683 m2 18x38 m 34 150 € Etapa 1
706/7 638 m2 18x35.5 m 31 900 € Etapa 1
706/8 605 m2 19x31.8 m 30 250 € Etapa 1
706/9 744 m2 23.2x32 m 37 200 € Etapa 1