- pre lepšiu prehľadnosť a Vašu informovanosť sme sa rozhodli upozorňovať Vás na zmenu ceny jednotlivých ponúk ich označením " ! Zmena ceny ", označenie nájdete nad aktuálnou cenou ponuky

- iste ste si všimli že sme zmenili a doplnili našu internetovú stránku v záujme jej zmodernizovania, prehľadnejšieho členenia a doplnenia služieb. Snažili sme sa do nej vložiť čo najviac informácií pri ich čo najlepšom členení. Veríme že Vás jej design zaujal, že budete spokojní a pomôže nám zlepšiť naše služby pre Vás