Kataster

 

Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností od októbra ponúka možnosť objednať si službu sledovania zmien na Vašom liste vlastníctva.Musíte však navštíviť internetovú stránku https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/. Na nej v časti elektronických služieb môžete objednať uvedenú službu, ktorá by mala byť spoplatnená pre fyzické osoby sumou vo výške 24 EUR ročne. Podstatou služby je upozorniť Vás na prípadnú zmenu v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorú vlastníte a tým zabrániť aby s ňou niekto nakladal neoprávneným spôsobom. 
Po registrácii si budete môcť zvoliť akým spôsobom bude portál zasielať uvedené upozornenia - sms, prípadne e-mailom. Účelom je zabrániť, aby ste sa stali obeťou podvodu.
V Česku túto službu poskytuje napríklad Hlídací pes katastru. Na Slovensku túto službu poskytujú aj niektoré súkromné spoločnosti. Portál katastra s touto službou je zatiaľ v testovacej prevádzke.