Hypoteka

 

Spoločnosť SPP ponúka vrámci svojich služieb meranie tepelných strát budovy za rozumné ceny.Pomocou merania termovíznou kamerou môžete zistiť tepelné straty Vášho rodinného domu, odhaliť tepelné mosty a skontrolovať kvalitu izolácie. Meranie pomôže aj pri stanovení energetickej náročnosti domu, môže pomôcť pri odhalení miest vytvárajúcich podmienky pre vznik plesní.

Meranie je ideálne vykonávať počas vykurovacieho obdobia pri rozdiele vonkajšej a vnútornej teploty aspoň 10-15 stupňov, za priaznivého - nie slnečného počasia.

Objednávku merania, ako aj cenové relácie môžete nájsť na stránke spoločnosti SPP:

http://www.spp.sk/sk/domacnosti/spp-radi-a-pomaha/termovizne-meranie-od-spp/