Hypoteka

 

Od januára 2018 sa menia pravidlá pre poskytovanie hypotekárnych úveroch pre mladých. Ak chcete využiť možnosť čerpania úveru podľa pravidiel platných doposiaľ, je potrebné poponáhľať sa a stihnúť termín do 15 decembra, v prípade niektorých bánk až do 20 -teho decembra.Od januára zaniknú hypotéky pre mladých tak ako sme ich poznali doposiaľ. Štát bude zvýhodňovať mladých po novom daňovým bonusom. Daňový bonus sa bude vzťahovať na sumu, ktorú zaplatí dlžník banke vo forme úrokov. Tento však bude obmedzený do výšky 50 % zo zaplatených úrokov v danom zdaňovacom období a zároveň maximálne 400 EUR za rok. Doposiaľ bolo možné klesnúť pri splnení podmienok príjmu a veku s úrokovou sadzbou až na nulu, od nového roka si budú musieť klienti zaplatiť polovicu zo svojho a druhú polovicu si bude možné znížiť o základ dane.