header-logo2.png
kb-banovce-hl.jpg
kb-banovce-hl1.jpg
kb-banovce-hl2.jpg
kb-banovce-hl3.jpg
kb-banovce-hl4.jpg

Prenájom samostatných výrobných - skladových priestorov v areáli s rozsiahlym pozemkom 5859 m2 v Bánovciach nad Bebravou

trenčianska cesta, Bánovce nad Bebravou

0

Popis

Poloha: areál s výrobnými, skladovými a kancelárskymi priestormi a s vysporiadaným rozsiahlym pozemkom sa nachádza v Bánovciach nad Bebravou. Má jedinečnú polohu s veľmi dobrou dostupnosťou k frekventovanému hlavnému ťahu TN - Prievidza ako aj samostnému mestu a križovatke smer TN - Prievidza - Topoľčany. Príjazd je zabezpečený miestnou komunikáciou aj pre kamióny, vedúcou k veľkému vydláždnému parkovisku pred areálom. Je situovaný na vlastnom, ohradenom pozemku o veľkosti 5859 m2 s vlastným vstupom priamo z cesty. Veľkosť pozemku poskytuje možnosť ďalšieho rozširovania budovy a riešenia prístavby, prípadne rozširovania parkovacích a iných plôch.
Opis: budova je jednopodlažná, prízemná so sedlovou strechou. Pozostáva z časti kancelárií a sociálneho zázemia, výrobných a skladových priestorov. Pred budovou je veľké parkovisko a vedľa budovy momentálne voľná zatrávnená plocha s komunikáciou do výroby a skladov. Budova je napojená na vodovod, a el. energiu ( dostatočne dimenzovanou pre výrobu s trafostanicou priamo na pozemku ). Odpad je zvedený do vlastnej veľkokapacitnej žumpy. Vstup do budovy je cez osobné vstupy, dvojkrídlové brány a samostatné vstupy do výroby a skladov.
Kancelárske priestory tvoria - vstupná chodba s recepciou a samostatnou kanceláriou vrátnika, dve veľké kancelárie pre THP pracovníkov, spoločenská miestnosť ( zasadačka ), sociálne zázemie a kuchynka s jedálňou. Výrobná časť budovy je tvorená samotným výrobným priestorom, sociálnou časťou ( so sprchami a šatňami ), striekacou kabínou, sušiarňou a kotolňou. Zastavaná plocha výrobnej a administratívnej budovy je 1297 m2. Budova pokračuje medziskladom ku samostatnej zadnej časti pozostávajúcej zo skladových priestorov a samostatnej striekacej kabíny so zastavanou plochou 629 m2. Budova je vystavaná z pórobetónových tvárnic, podlahy sú betónové ( v časti kanc. priestorov dlažba, v samotných kanceláriách koberce ), stropy sú tvorené kovovou konštrukciou prekrytou sadrokartónom so zateplením. Strecha je tvorená kovovou konštrukciou prekrytou plechovou krytinou s pozinkovou povrchovou úpravou. Okná budovy sú plastové. Vykurovanie je zabezpečené v kancelárskej časti lokálnymi vykurovacími telesami elektrickými, vo výrobných a skladových priestoroch ( okrem medziskladu ) ústredným kúrením so splynovacím kotlom na tuhé palivo. Sušiareň je napojená na samostatný kotol. Ku vybaveniu výr. priestorov patrí aj rozvod elektroinštalácie k jednotlivým výrobným zariadeniam. ..  
Prenájom: možnosť prenájmu časti haly ( možnosť predelenia ) so samostatným vstupom v dohodnutej rozlohe, prípadne časti administratívnych priestorov. Ponúkame predelenie hál a vytvorenie samostatných výrobných - skladových priestorov. 
Cena nájmu sa stanový podľa veľkosti prenajatej plochy. 

Detailné informácie

Interné ID :
21419
Cena :
0 €
Podlahová plocha :
1297 m2
Plocha pozemku :
5859 m2
Počet podlaží :
1
Poschodie :
0
Stav :
Pôvodný stav
Rok kolaudácie :
Náklady mesačné :
Tepelný certifikát bytu :
Vybavenie :
2 x výrobná / skladová hala - prípadne podľa rozdelenia, kancelárske priestory

Doplňujúce informácie

Konštrukcia :
Kváder
Jadro :
Okná :
Plastové
Strecha :
Sedlová
Podlahy :
Iná
Strop :
Iný
Krytina :
Plech
Zdroj tepla :
Tuhé palivo
Vykurovanie :
Ústredné radiátorové
Správca bytového domu :
Financovanie :
kb-banovce-hl5.jpg
kb-banovce-hl6.jpg
kb-banovce-hl7.jpg
kb-banovce-hl8.jpg
kb-banovce-hl9.jpg
kb-banovce-hl91.jpg
kb-banovce-hl92.jpg
kb-banovce-hl93.jpg